Data publikacji: 31.01.2019 r.

Data złożenia ofert: 14.02.2019 r.. godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 14.02.2019 r.  godz. 10.00

pgedystrybucja_przetargi_site