Data złożenia ofert:   17.06.2019r.  godz. 9:00.

Data otwarcia ofert:  17.06.2019r.  godz. 10:00

Otwarcie ofert niejawne

pgedystrybucja_przetargi_site