Data złożenia ofert:   5.09.2019r.  godz. 9:00.

Data otwarcia ofert:  5.09.2019r.  godz. 10:00

Otwarcie ofert niejawne

pgedystrybucja_przetargi_site