Data złożenia ofert: 16.05.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 16.05.2019r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.

pgedystrybucja_przetargi_site