Data złożenia ofert: 05.03.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 05.03.2019r godz. 10.00  

Otwarcie ofert niejawne.

pgedystrybucja_przetargi_site