Data złożenia ofert 18.11.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 18.11.2019r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.

pgedystrybucja_przetargi_site