Data złożenia ofert 31.07.2018r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 31.07.2018r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.