Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku do tego ogłoszenia

pgedystrybucja_przetargi_site