Zadaniem oferentów jest wykonanie oblotu wskazanych fragmentów sieci elektroenergetycznej oraz sporządzenie na jego podstawie dokumentacji. Szczegółowa trasa oblotów została zaznaczona kolorem czerwonym. Do jej odczytania niezbędne jest zainstalowanie aplikacji otwierające pliki z rozszerzeniem .kml,

Zainteresowane podmioty powinny dostarczyć wyniki swoich prac zgodnie z opisanymi wymaganiami w których znajdą się między innym wycena usługi w kontekście przyszłej współpracy

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z :

Pani Monika Dudko, 22 512 12 60, monika.dudko@pgedystrybucja.pl 

Pan Rafał Leszkiewicz, 22 512 12 99, rafal.leszkiewicz@pgedystrybucja.pl