Data złożenia ofert:   22.01.2019r.  godz. 9:00.

Data otwarcia ofert:  22.01.2019r.  godz. 10:00

Otwarcie ofert jawne.