Od 25.05.2018 r. w Polsce będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przedstawiamy poniżej informację (Klauzula informacyjna) wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu 10.06.2019r. została zaktualizowana Procedura rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Baza Kwalifikowanych Wykonawców”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w postępowaniach przetargowych PGE Dystrybucja S.A. wprowadzona została dogrywka w postaci aukcji elektronicznej. Wszystkie podmioty biorące udział w dogrywce zobowiązane są do zapoznania się z "Podręcznikiem oferenta - aukcje elektroniczne SWPP"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA ODDZIAŁU BIAŁYSTOK
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż we wszystkich postępowaniach wszczynanych po dn. 01.09.2016 r., w przedmiocie świadczenia usług wycinki drzew i krzewów pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych na terenie działania PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany z zastosowaniem dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Wobec powyższego, Wykonawcy, którzy będą zainteresowani udziałem w postępowaniach prowadzonych w zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani będą do posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trwających i rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia.

Odczytanie dokumentów dotyczących postępowań będzie wymagać posiadania programu Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie wchodząc na stronę producenta. Do pobierania i przeglądania dokumentów przetargowych zalecane jest stosowanie przeglądarki Internet Explorer w najnowszej wersji. Więcej informacji na ten temat oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie producenta. 

Zaproszenie Oddziału Łódź dla Wykonawców

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź zaprasza wykonawców na spotkanie dot. realizacji robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. WIĘCEJ

 

 

 

 

 

pgedystrybucja_przetargi_site