Aktualne postępowania

Lista zbywanych nieruchomości:

  1. Lokal mieszkalny nr 1 w Augustowie, ul. Mazurska 4
  2. Lokal użytkowy nr 6 w Siemiatyczach, ul. Żwirki i Wigury 16
  3. Lokal użytkowy nr 7 w Wydminach, ul. Ełcka 17
  4. Lokal użytkowy nr 13  w Goniądzu
  5. Nieruchomość zabudowana w Giżycku, ul. Gdańska 50
  6. Nieruchomość zabudowana w Kleszczelach, ul;. Kolejowa 11
  7. Nieruchomość zabudowana w Knyszynie, ul. Tykocka 54
  8. Nieruchomość zabudowana w Krynkach, ul. Sokólska 8

Bliższe informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Postępowania rozstrzygnięte

pgedystrybucja_przetargi_site