Aktualne postępowania

Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2018 godz. 10.00

Dalsze informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Postępowania rozstrzygnięte

pgedystrybucja_przetargi_site