Lista zbywanych nieruchomości:

1. Lokal garażowy nr 5 w Ełku, ul. Wileńska 5

2. Lokal garażowy nr 6 w Ełku, ul. Wileńska 5

3. Lokal garażowy nr 7 w Ełku, ul. Wileńska 5

Bliższe informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej załącznikach.

pgedystrybucja_przetargi_site