Termin składania ofert: 27.08.2018 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.08.2018 godz. 12.00