Informację nt wyników znaleźć można zamieszczonym poniżej w załączniku

pgedystrybucja_przetargi_site