Informacje nt. wyników przetargu znaleźć można w załączniku do tej wiadomości.

pgedystrybucja_przetargi_site