Postępowanie nr 17/RN-S/2019 - ,,Sprzedaż części nieruchomości położonej w Warcie przy ul. Cegielnianej’’

Termin składania ofert: 20.11.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.11.2019 godz. 11:00

pgedystrybucja_przetargi_site