PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, że zakończono postępowanie w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Żeromskiego

pgedystrybucja_przetargi_site