Dodatkowe informacje znaleźć można w załączniku do niniejszej informacji.

pgedystrybucja_przetargi_site