Stosowną informację znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku 

pgedystrybucja_przetargi_site