Miejsce składania ofert: siedziba Zbywającego, Rzeszów, ul. 8 Marca 8, bud. A pok. nr 20 Kancelaria Ogólna

Termin składania ofert: 27.11.2019r do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2019r  godz. 11.00

pgedystrybucja_przetargi_site