Aktualne postępowania

Nieruchomość zabudowana położona w Skarżysko Kamiennej przy ul. Towarowej obejmująca:

  1. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna  nr 241/3 o powierzchni 0,8888 ha,
  2. prawo własności budynków zlokalizowanych na przedmiotowej działce.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamprowadzi księgę wieczystąnr KI1R/ 00023147/1.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.

Nieruchomość zabudowana położona w Głowaczowieprzy ul. Bankowej 13 oznaczona jako działki ewidencyjne nr 419/3, 419/4, 420/15 i 420/16o łącznejpowierzchni 0,1708 ha, zabudowana budynkiem socjalno - biurowym, dla której Sąd Rejonowy wKozienicach prowadzi księgę wieczystąnr RA1K/ 00052961/1.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.

Nieruchomość zabudowana położona w Jedlińsku przy ul. Energetyków 2oznaczona jako działka ewidencyjna nr 446/1opowierzchni 0,2781 ha, zabudowana budynkiem administracyjnym i budynkiem warsztatowo - garażowym, dla której Sąd Rejonowy wRadomiu prowadzi księgę wieczystąnr RA1R/ 00094249/6.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.

Nieruchomość położona w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 2Aoznaczona jako działka ewidencyjnanr 490/1o powierzchni 0,2447 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno- garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystąnr KI1B/00055031/3.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.

Nieruchomość zabudowana położona w Wiślicy ul. Błonie obejmująca:                

  1. prawo użytkowania wieczystego gruntu działki ewidencyjnej nr 769 położonej w Wiślicy o powierzchni0,3685 ha,
  2. prawo własności dwóch budynków dawnego posterunku energetycznego zlokalizowanych na przedmiotowej działce.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Busku – Zdrojuprowadzi księgę wieczystąnr KI1B/ 00020601/6.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panią:

Bożena Spadło telefon nr 41 25 26 163.

Postępowania rozstrzygnięte