Nieruchomość zabudowana położona w Głowaczowieprzy ul. Bankowej 13 oznaczona jako działki ewidencyjne nr 419/3, 419/4, 420/15 i 420/16o łącznejpowierzchni 0,1708 ha, zabudowana budynkiem socjalno - biurowym, dla której Sąd Rejonowy wKozienicach prowadzi księgę wieczystąnr RA1K/ 00052961/1.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.