Szczegółowe informacje nt. zbywanych nieruchomości oraz sposobu składania ofert w postępowaniu przetargowym znaleźć można w zamieszczonych poniżej załącznikach do pobrania.

pgedystrybucja_przetargi_site