Nieruchomość zabudowana położona w Skarżysko Kamiennej przy ul. Towarowej obejmująca:

  1. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna  nr 241/3 o powierzchni 0,8888 ha,
  2. prawo własności budynków zlokalizowanych na przedmiotowej działce.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamprowadzi księgę wieczystąnr KI1R/ 00023147/1.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.