Nieruchomość położona w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 2Aoznaczona jako działka ewidencyjnanr 490/1o powierzchni 0,2447 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno- garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystąnr KI1B/00055031/3.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz panią:

Bożeną Spadło telefon nr 41 25 26 163.