Numer postępowania: 5/19/GR/RN

Termin składania ofert: 17.10.2019 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 17.10.2019 godz. 12.00

pgedystrybucja_przetargi_site