Numer postępowania: 9/18/GR/RN/2

Termin składania ofert: 29.11.2018 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 godz. 12.00

pgedystrybucja_przetargi_site