Numer postępowania: 6/18/GR/RN/3

Termin składania ofert: 28.12.2018 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 godz. 12.00

pgedystrybucja_przetargi_site