Nr postępowania: 3/18/GR/RN

Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2018 godz. 12.00

pgedystrybucja_przetargi_site