PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź ogłasza II przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż urządzeń do wzorcowania i legalizacji liczników

Data składania ofert: 29.04.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.04.2019 godz. 10.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

dystrybucja_site