PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż urządzeń do wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej

Data składania ofert: 15.03.2019r. 9.00

Data otwarcia ofert: 15.03.2019r. 10.00

Dalsze informacje nt. zbywanych urządzeń oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

dystrybucja_site