PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż złomowych (odpadowych) transformatorów mocy, kod odpadu 16 02 13*

Nr postepowania: 2/RZ/S/19

Termin składania ofert 16.05.2019 r. godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert 16.05.2019 r. godz. 13.00.

dystrybucja_site