Jak się przyłączyć?

Krok 1 – złóż odpowiedni wniosek o warunki przyłączenia (wraz z załącznikami – patrz niżej) do PGE Dystrybucja S.A.(PGE Dystrybucja). Możesz zrobić to on-line, osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub wysłać pocztą do odpowiedniego Rejonu Energetycznego .

Krok 2 – w ciągu 30 dni PGE Dystrybucja prześle Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie. Warunki ważne są przez dwa lata. W tym okresie należy podpisać umowę i odesłać do PGE Dystrybucja. Od podpisania przez Strony umowy biegnie czas na realizację przyłączenia.

Krok 3 – PGE Dystrybucja zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na twojej posesji. Uzyska też niezbędne pozwolenia wybierze wykonawcę. Ten etap zajmuje najwięcej czasu.

Krok 4  –PGE Dystrybucja  wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu ze strony PGE Dystrybucja będzie techniczna możliwość dostarczania energii.

Krok 5 – po wykonaniu instalacji elektrycznej  posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk musi podpisać „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie  PGE Dystrybucja wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. Jest ono niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej..

Krok 6 – po zawarciu ww. umowy PGE Dystrybucja instaluje licznik i już można korzystać z energii elektrycznej.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań  - terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów, ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego w przypadku planowania własnej inwestycji na terenie niezurbanizowanym radzimy dokładnie przeanalizować harmonogram realizacji swojego budynku.

dystrybucja_site