Absolwent:

 • Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Studiów podyplomowych Prawo pracy, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie.

Kariera Zawodowa:

 • od 1987 do 1991 r. Prezes Zarządu Usługowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy "Rynek" w Lublinie;
 • od 1991 do 1992 r. Prezes Zarządu spółki P.W.
 • w latach 1992 - 1993 Kierownik Rejonowego Biura Pracy, a następnie Kierownik Urzędu Rejonowego w Lublinie;
 • w latach 1993 - 1998 Kierownik Działu Organizacji i Szkoleń w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej;
 • od 1998 do 2006 r. Prezydent Miasta Lublin;
 • od 2006 r. Radny Województwa Lubelskiego, aktualnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego:
 • w latach 2007 - 2008 Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie;
 • od 2008 do 2016 r. Zastępca Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego "NOWY DOM" sp. z o.o.;
 • reprezentant RP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLARE);
 • od 1 marca 2016 r. Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

 

Hobby: muzyka rockowa i barokowa