O Oddziale

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej Polsce. Działając na obszarze 27 200 km2, obejmujemy całe województwo podlaskie oraz część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Energię elektryczną przesyłamy liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 50 602 kilometrów (razem z przyłączami).

Informacje o przyłączeniach - sieci średniego i wysokiego napięcia* W zakresie przyłączania Odbiorców do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informacje udzielane są w poszczególnych Rejonach Energetycznych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Rejony Energetyczne.
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy

(85) 740 54 33
(85) 740 54 34
(85) 740 54 36
(85) 740 54 37
(85) 740 54 38

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych

pgedystrybucja_oSpolce_site