O Oddziale

Działa na obszarze 12 144 km2 w województwie lubelskim.
Długość linii energetycznych: 41 195 km
Ilość stacji transformatorowych: 9 930 szt.
Liczba odbiorców: ok. 560 tys.

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych (odnośniki do Rejonów znajdują się po lewej stronie ekranu)
Na podstronach Rejonów Energetycznych zamieszczono m.in.:
- numery telefonów ws. „Informacji o przyłączeniach”
- wykaz gmin obsługiwanych przez dany Rejon Energetyczny
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (81) 445 16 92
(81) 445 15 32
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (81) 445 17 57
zmiana.sprzedawcy.ol@pgedystrybucja.pl
Bezpłatna linia do zgłaszania nielegalnego poboru energii elektrycznej 0 800 11 44 74

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych

 

pgedystrybucja_oSpolce_site