O Oddziale

Obsługuje obszar 17 374 km2 w woj. podkarpackim oraz częściach województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.
Długość linii energetycznych: ok. 39 600 km
Liczba stacji transformatorowych: 11 425 szt.
Liczba odbiorców: ponad 700 tys. 

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych (odnośniki do Rejonów znajdują się po lewej stronie ekranu)
Na podstronach Rejonów Energetycznych zamieszczono m.in.:
- numery telefonów ws. „Informacji o przyłączeniach”
- wykaz gmin obsługiwanych przez dany Rejon Energetyczny
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (17) 749 73 12
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (17) 749 76 20
(17) 749 76 21

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.

pgedystrybucja_oSpolce_site