O Oddziale

Działa na obszarze 16 504 km2 w województwie świętokrzyskim.
Długość linii energetycznych: 39 802 km
Ilość stacji transformatorowych: 13 091 szt.
Liczba odbiorców: ponad 770 tys.

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych (odnośniki do Rejonów znajdują się po lewej stronie ekranu)
Na podstronach Rejonów Energetycznych zamieszczono m.in.:
- numery telefonów ws. „Informacji o przyłączeniach”
- wykaz gmin obsługiwanych przez dany Rejon Energetyczny
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (41) 252 60 22
numer czynny w dni robocze w godz. 7:00-15:00
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
numer czynny przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu
Zmiana sprzedawcy (41) 252 60 23
numer czynny w dni robocze w godz. 7:00-15:00

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.

pgedystrybucja_oSpolce_site