O Oddziale

Działa na obszarze 16 504 km2 w województwie świętokrzyskim.
Długość linii energetycznych: 39 802 km
Ilość stacji transformatorowych: 13 091 szt.
Liczba odbiorców: ponad 770 tys.

 

Informacje o przyłączeniach - sieci średniego i wysokiego napięcia* (41) 252 60 22
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (41) 252 60 23

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.