O Oddziale

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w centralnej Polsce.
Działając na obszarze 18 299 km2, obejmuje większość województwa mazowieckiego oraz część lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 59 176 kilometrów (razem z przyłączami). Eksploatuje 17 938 stacji energetycznych oraz dostarcza energię elektryczną do 920 534 odbiorców.