O Oddziale

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w centralnej Polsce.
Działając na obszarze 18 299 km2, obejmuje większość województwa mazowieckiego oraz część lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości ok. 61 tys. kilometrów (razem z przyłączami). Eksploatuje ponad 18 tys. stacji energetycznych oraz dostarcza energię elektryczną do ponad 940 tys. odbiorców.

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych (odnośniki do Rejonów znajdują się po lewej stronie ekranu)
Na podstronach Rejonów Energetycznych zamieszczono m.in.:
- numery telefonów ws. „Informacji o przyłączeniach”
- wykaz gmin obsługiwanych przez dany Rejon Energetyczny
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (22) 512 13 95
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci

całą dobę 991

lub

22 340 41 00

Zmiana sprzedawcy (22) 512 12 88 (22) 512 14 23

Zgłaszanie nielegalnego poboru energii elektrycznej

(0) 801 811 040 (infolinia)
lub (22) 512 12 70
opłata zgodnie z taryfą operatora

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.

pgedystrybucja_oSpolce_site