O Oddziale

Prowadzi działalność na 15 283 km2 w województwach: lubelskim i podkarpackim.
Długość linii energetycznych: 37 333 km
Liczba stacji transformatorowych: 8 954 szt.
Liczba odbiorców: ok. 434 tys.

 

Przyłączenie do sieci niskiego napięcia (400/230V) – np. budynki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, mikroinstalacje, itp. Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych (odnośniki do Rejonów znajdują się po lewej stronie ekranu)
Na podstronach Rejonów Energetycznych zamieszczono m.in.:
- numery telefonów ws. „Informacji o przyłączeniach”
- wykaz gmin obsługiwanych przez dany Rejon Energetyczny
Przyłączenie do sieci średniego i wysokiego napięcia – np. przedsiębiorstwa, źródła wytwórcze (za wyjątkiem mikroinstalacji przyłączanych na niskim napięciu) (84) 539 23 67
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (84) 539 24 61
(84) 539 24 59

Zgłaszanie nielegalnego poboru energii elektrycznej

(84) 677 49 11
opłata zgodnie z taryfą operatora

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.

pgedystrybucja_oSpolce_site