Aktualne postępowania

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku przy ul. 1-go Maja

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr geod. 165/3 i 165/5 o łącznej pow. 1704 m2 wraz z prawem własności budynku po byłym posterunku energetycznym, położonej w Grodzisku przy ul. 1-go Maja, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00013413/8.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w Goniądzu przy ul. Kościuszki 26

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 44,30 m2, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na działce o nr 549/2 o pow. 766 m2 w Goniądzu przy ul. Kościuszki 26, dla której Sąd Rejonowy Grajewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00017742/0.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż lokalu nr 2 położonego w Jeżewie Starym gmina Tykocin

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Jeżewie Starym gmina Tykocin o powierzchni użytkowej 33,76 m2 oraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 3376/15465 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 18/2 o powierzchni 988 m2 powstałej w wyniku podziału działki 18 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00073618/5

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż lokalu biurowego położonego w Jeżewie Starym gmina Tykocin

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu biurowego położonego w Jeżewie Starym gmina Tykocin o powierzchni użytkowej 76,90 m2 oraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 7690/15465 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 18/2 o powierzchni 988 m2 powstałej w wyniku podziału działki 18 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00073618/5

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 26,30 m2, ułamkowym udziałem wynoszącym 8660/41055 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 882/7 o powierzchni 885 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00008378/2

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 o powierzchni użytkowej 24,13 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,52 m2, ułamkowym udziałem wynoszącym 2765/34044 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 882/7 o powierzchni 885 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00008378/2

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Kleszczelach przy ul. Kolejowej 11

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 1101 o pow. 1684 m2 zabudowanej budynkiem administracyjnym (po byłym Posterunku Energetycznym), położonej w Kleszczelach przy ul. Kolejowej 11, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00012104/5.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Knyszynie przy ul. Tykockiej 54

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr geod. 233/1, 233/3 i 234/1 o łącznej pow. 1419 m2 wraz z prawem własności budynku biurowo-garażowym oraz dwoma garażami blaszanymi, położonej w Knyszynie przy ul. Tykockiej 54, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00068317/7.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Kowalach Oleckich przy ul. Kolejowej

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 310/47 o pow. 589 m2 wraz z prawem własności budynku zintegrowanych kontenerów i budynku gospodarczo-garażowego, położonej w Kowalach Oleckich przy ul. Kolejowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00031200/9.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Krynkach przy ul. Sokólskiej 8

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr geod. 3281 i 3282 o łącznej pow. 1450 m2 wraz z prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego, budynku magazynowo-gospodarczego oraz budowli i urządzeń na użytkowanym gruncie, położonej w Krynkach przy ul. Sokólskiej 8, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1S/00007287/8.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej w miejscowości Lipsk ul. Batorego 39

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej w miejscowości Lipsk, adres: Lipsk ul. Batorego 39 Księga Wieczysta nr SU1A/00017444/2.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 149/3 o pow. 1193 m2 wraz z prawem własności budynku zintegrowanych kontenerów i dwóch garaży typu blaszak, położonej w Świętajnie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00031743/7.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż lokalu użytkowego (garażowego) nr 5 w Ełku przy ul. Wileńskiej 5

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 (garażowy) o powierzchni użytkowej 125,82 m2, zlokalizowanego w budynku gospodarczo-garażowym znajdującym się na działce o nr 147/5 o pow. 2353 m2 w Ełku przy ul. Wileńskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00005861/1

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nier. gruntowej niezabudowanej w Wydminach przy ul. Ełckiej

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr geod. 384/3 i 384/2 o łącznej pow. 2890 m2, położonej w Wydminach przy ul. Ełckiej, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021718/4.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż budynku garażowego w Wydminach przy ul. Ełckiej 19

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku garażowego o powierzchni użytkowej 55,33 m2, zlokalizowanego na działce o nr 384/5 o pow. 2613 m2 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021718/4.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Wydminach przy ul. Ełckiej 19

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Wydminach przy ul. Ełckiej 19 o powierzchni użytkowej 48,56 m2, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na działce o nr 384/5 o pow. 2613 m2 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021718/4.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego nr 7 położonego w Wydminach przy ul. Ełckiej 19

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu użytkowego nr 7 położonego w Wydminach przy ul. Ełckiej 19 o powierzchni użytkowej 307,36 m2, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na działce o nr 384/5 o pow. 2613 m2 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021718/4.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego Augustowie przy ul. Mazurskiej 4

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego Augustowie przy ul. Mazurskiej 4 o powierzchni użytkowej 66,08 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 27,03 m2, ułamkowym udziałem wynoszącym 10014/20387 w częściach wspólnych budynku, oraz ułamkowym udziałem 10014/20387 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1911/2 o powierzchni 1207 m2, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1A/00031464/2.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego położonego w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 1

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu użytkowego położonego w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 1 o powierzchni użytkowej 85,30 m2 wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 8530/19010 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 696/1 o powierzchni 323 m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00039834/2.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nier. gruntowej zabudowanej w Giżycku przy ul. Gdańskiej 50

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 987/2, 986/1 i 985/1 o łącznej pow. 7296 m2 wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego, dwóch budynków garażowych oraz urządzeń na użytkowanym gruncie: drogi wewnętrznej i ogrodzenia, położonej w Giżycku przy ul. Gdańskiej 50, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00027385/2

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)