PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 (garażowy) o powierzchni użytkowej 125,82 m2, zlokalizowanego w budynku gospodarczo-garażowym znajdującym się na działce o nr 147/5 o pow. 2353 m2 w Ełku przy ul. Wileńskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/00005861/1

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)