PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej w miejscowości Lipsk, adres: Lipsk ul. Batorego 39 Księga Wieczysta nr SU1A/00017444/2.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)