PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 987/2, 986/1 i 985/1 o łącznej pow. 7296 m2 wraz z prawem własności budynku administracyjno-socjalnego, dwóch budynków garażowych oraz urządzeń na użytkowanym gruncie: drogi wewnętrznej i ogrodzenia, położonej w Giżycku przy ul. Gdańskiej 50, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00027385/2

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)