PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego Augustowie przy ul. Mazurskiej 4 o powierzchni użytkowej 66,08 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 27,03 m2, ułamkowym udziałem wynoszącym 10014/20387 w częściach wspólnych budynku, oraz ułamkowym udziałem 10014/20387 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1911/2 o powierzchni 1207 m2, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SU1A/00031464/2.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)