PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Wydminach przy ul. Ełckiej 19 o powierzchni użytkowej 48,56 m2, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na działce o nr 384/5 o pow. 2613 m2 w Wydminach przy ul. Ełckiej 19, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021718/4.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)