PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Siemiatyczach przy ul. Żwirki i Wigury 16 o powierzchni użytkowej 24,13 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,52 m2, ułamkowym udziałem wynoszącym 2765/34044 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 882/7 o powierzchni 885 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00008378/2

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)