PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności przewidzianego do wyodrębnienia lokalu użytkowego położonego w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 1 o powierzchni użytkowej 85,30 m2 wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 8530/19010 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 696/1 o powierzchni 323 m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00039834/2.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)